Lars Borin Design

Lars Borin foto Håkan Sandbring
Lars Boin Silversmedmästare, guldsmedsmästare

Jag arbetar med livgivande principer och gestaltar detta i form av – Livsfrön.

Allt från smycken silver och guld, till corpusarbeten i silver. Där använder jag mig av gamla genuina smidestekniker så som träckning (objektet smides i ett stycke), ciselering och drivning.

Träckning kan man spåra femtusen år tillbaka till sumerisk tid. Idag är vi få som arbetar med träckning professionellt. Detta gör mig till en stolt kulturbärare.

Mitt gestaltande är också skulpturalt, monumentalt och offentligt, i materialen brons, sten, trä och betong. Jag arbetar också med projekt, utställningar och pedagogisk verksamhet.

Jag vänder mig till såväl privatpersoner som näringsliv, föreningar och kommuner för att också gestalta deras syften och behov.

Femme
logos