Mina kollektioner - Heart Full of Soul och
Peace in Heart är sprungna ur ett behov
av att gestalta mogna hjärtan, hjärtan
som genomströmmats av livet självt

Hjärtat som ger liv Hjärtat som symbol
för kärlek Handsmidda hjärtan – Heartbeat